Priser

Träningskort Ordinarie                              Pris
12 månader                                                               3 700 kr
6 månader                                                                 2 300 kr
3 månader                                                                 1 500 kr
1 månad                                                                      600 kr
Autogiro                                                                  325 kr/månad *
* ingen bindningstid men 2 månaders uppsägningstid

Träningskort Ungdom/Student/Senior*
12 månader                                                               2 900 kr
6 månader                                                                  1 700 kr
3 månader                                                                  1 200 kr
1 månad                                                                      600 kr
Autogiro                                                                 250 kr/månad **
* Ungdom = 15-18 år Student = Studier minst 75% Senior = Från 65 år
** ingen bindningstid men 2 månaders uppsägningstid

Personlig träning
Medlem 60 min                                                          550 kr
Medlem 30 min                                                          350 kr
Övriga 60 min                                                             600 kr
Övriga 30 min                                                             375 kr

Massage
Medlem 60 min                                                         650 kr
Medlem 30 min                                                         450 kr
Övriga 60 min                                                            700 kr
Övriga 30 min                                                            500 kr

Naprapat
Medlem                                                                        550 kr
Övriga                                                                           600 kr